Grundad den 12 de april 2008

Ma’at Loge Nº 11

Stockholm Sverige

Du kan bli en frimurare

Du också
kan bli en
Frimurare ...

Många av antikens stora filosofer var invigda och hade tillgång till esoterisk visdom. Pythagoras är i våra dagar mest känd som matematiker men talspekulationer betraktades av pythagoreerna bara som en nödvändigt utgångspunkt för att en människa skulle kunna lära känna sig själv.
Tradition och personligt förbättringar

Tradition och personligt förbättring ...

Det grekiska ordet "gnosis" betyder visdom eller insikt och lärde att människan genom utveckling av sitt medvetande kan nå fram till en omedelbar insikt om de fördolda dimensionerna i skapelsen. Gnostikerna hävdade att de representerade den sanna Jesus hemliga lära.
Känsla av insikt

Känsla av insikt, bygga självdisciplin  ...

Kabbala är ett hebreiskt ord som betyder "tradition" eller "det som tas emot". Med detta avses en esoterisk undervisning som endast fömedlas muntligt. Judarna ansåg att kabbalan var helig (uppenbarad av Gud) och var mycket försiktiga med vem som fick tillgång till kunskapen.

 

Idag arbetar Ma´at Loge # 11 som en kulturell broderskaps-organisation, som förmedlar undervisning utan politiska eller ekonomiska förtecken. Organisationen består av kvinnor och män från över 10 länder. Inom Grand Orient av Katalonien-traditionen har kvinnor och män för övrigt alltid varit jämlika.

Ma´at Loge # 11 grundades i Stockholm, 2008, har mottagit patentbrev och undervisningsmaterial från Grand Orient av Katalonien. I grunden Logen har existerat i många olika former och under skilda förhållanden i olika tider och kommer även i framtiden att vara dynamisk. Det är själva kunskapstraditionen som har bevarats oförändrad genom historien.

G.·. O.·. C.·.
Gran Orient de Catalunya

El Gran Orient de Catal unya ...

Fue fundado en el año 1989, es la primera potencia masónica soberana de corte liberal y adogmático de la nación catalana.

¿Quiénes Somos?
¿Sabías que la masonería es una antigua Orden?

¿Sabías que la masonería es una antigua Orden? ...

 Si, somos una Orden conformada por personas humanas que siempre estarán en su Época, en su Tiempo y en su Momento.

¿Quieres ser masón?
Si usted persevera en su voluntad de ser Iniciado Masón

Si persevera en su voluntad de ser Iniciado Masón ...

"Deberá llamar a las puertas del Templo" ... Llamar es el primer paso. Obviamente, antes uno ha leído, reflexionado, ha buscado, y cree reunir las condiciones requeridas para ingresar.

To Top